GDPR

Personvernerklæring

1 Ansvar

Lervig AS org nr. 925 252 158 ved styrets leder Anders Heide Kleinstrup, er behandlingsansvarlig for personopplysninger om ansatte i firmaet.

Alle spørsmål du måtte ha om Lervig sin behandling av personopplysninger kan rettes til oss.

2 Kontakt

Kontaktperson for personvern i Lervig er: Stein Erik Opheim
Hillevåg Vierveien 1, 4016 Stavanger
Telefon: 959 11 354
E-post: seo@lervig.no

3 Hvem behandler vi personopplysninger om?

I Lervig behandler vi personopplysninger til følgende grupper:

• Jobbsøkere
• Klienter
• Kontaktpersoner hos leverandører og bedriftskunder
• Registrerte i vår epostliste for nyhetsbrev

4 Hvordan vi behandler personopplysninger i Lervig

4.1 Jobbsøkere

Lervig bruker rekrutteringsverktøyet til Finn.no. Jobbsøkernes personopplysninger lagres kun unntaksvis lokalt hos Lervig. Finn.no har felles behandlingsansvar og det vises til Finn.no sine retningslinjer for personvern.

I søknaden ber vi om navn, utdanning, arbeidserfaring, referanser mv. Kandidaten vil i noen tilfeller kunne bli bedt om å gjennomføre tester eller spørsmålsskjemaer i forbindelse med ansettelsesprosessen. Eventuelle søknader som tas ut av Finn.no, slettes av Lervig etter endt ansettelsesprosess. For kandidater som anses særlig aktuelle for ansettelse i Lervig kan lagres lenger hvis det ikke blir aktuelt å ansette vedkommende på søknadstidspunktet. Kandidaten vil da få beskjed om dette.

4.2 Kontaktpersoner hos leverandører og bedriftskunder

Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører og for å følge opp avtaler, bestillinger, leveranse eller nye tilbud. I den anledning lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver. Vi anser denne typen behandling som klart påregnelig for den registrerte. Vi videreformidler ikke kontaktopplysninger med mindre kontaktpersonen ønsker det i markedsføringsøyemed.

4.3 Markedsføring og nettside

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert i vår Mailchimp database. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingen er basert på en interesseavveining der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et kundeforhold eller at den registrerte selv har meldt seg på nyhetsbrevet. Formålet er markedsføring som vi mener er en berettiget interesse. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

Mailchimp plasserer en «web beacon» i nyhetsbrevet. Det er en type cookie som tillater Mailchimp og Lervig å se IP-adresse, hvilket land, i hvilket epostprogram, dato og tidspunkt for hver gang et nyhetsbrev er åpnet av mottaker. Formålet er å kartlegge hvem som åpner nyhetsbrevene, slik at vi kan forbedre vår markedsføring.

Til nettsiden bruker vi Google Analytics. Google Analytics er en tjeneste for innsamling og analyse av besøksstatistikk. Denne tjenesten benytter cookies for å analysere hvordan brukerne benytter nettstedet. Google bruker informasjonen som innhentes for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Vi benytter informasjonen som samles inn for å se hvilke sider som blir besøkt, hvordan besøkende navigerer rundt på siden, hva slags utstyr som brukes for å lese nettsiden og lignende. Tjenesten samler ikke inn informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere enkeltpersoner.

5 Dine rettigheter

Du kan kontakte Lervig når som helst for å få informasjon om Lervig behandler personopplysninger om deg. Behandler Lervig personopplysninger om deg, kan du enten få informasjon om opplysningene eller behandlingen, og få utlevert opplysningene om du krever det. Er du klient hos oss og har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger om deg i forbindelse med sak, ta kontakt med ansvarlig advokat i saken.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg – og vi vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene. Advokaters taushetsplikter gir unntak fra rett til innsyn. Andre personer enn klienter, som er omtalt i saksdokumenter i saker vi bistår, har derfor ikke innsynsrett hos oss.

For behandling som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette.

Lervig benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger som i tilknytning til leveranse av it-tjenester til oss. Det inngås strenge avtaler med våre databehandlere slik at informasjonssikkerheten blir ivaretatt.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no